Ny elev

Det er vigtigt for os, at både børn og forældre føler sig velkomne på Vestre Skole. I må derfor gerne komme på besøg og opleve skolens dagligdag. Ring og lav en aftale, så vi kan sætte tid af til en snak og rundvisning. Som en del af velkomsten på Vestre Skole, har vi udarbejdet en folder med information om skolen. Hent folderen her eller på skolens kontor.

Der er ledige pladser i kommende Forås-SFO/0. klasse 2020-21

Da ikke to skoler er ens, åbner vi op for et kig indenfor, så vi kan fortælle jer, om hvad vi går og laver. Hvis ikke du havde mulighed for at deltage på vores informationsdag så ring til os og lav en aftale, så vi kan sætte tid af til en snak og rundvisning. I er altid velkomne til at komme forbi og opleve skolens dagligdag.

Velkommen til Vestre Skole

Vestre skole er en lille byskole med landsbylignende forhold - og vi  er en skole for alle børn i skoledistriktet! Vi prioriterer  tryghed, nærvær og fællesskab højt,  og vi arbejder målrettet med læring gennem faglighed og fornuftig brug og udvikling af evaluering.  

SFO og SFO2

Vi vægter nærvær, den daglige kontakt og fællesskabet. Vores pædagoger er med i både skoletimerne og SFO, og vi kender alle børn og deres familier, hvilket er medvirkende til at skabe et trygt miljø for alle.

Udviklingsarbejde

I  foråret 2018 har Vestre Skole udviklet og gennemført undervisning, hvor eleverne på alle klassetrin har fokus på faglige og sociale kompetencer på en gang. Vi kalder det værdighedsproducerende undervisning.

Læringsmakker

Pædagogisk udviklingsprojekt tøttet af Undervisningsministeriet og gennemført i foråret 2018. Fundamentet for klassernes trivsel bygges af faglige aktiviteter, som foregår i samspil med klassekammeraterne. Vi har gjort os mange gode erfaringer, så vi fortsætter de kommende skoleår.