MENU
Aula_close Layer 1

Sundhedsplejerske

Billede mangler

Sanne Eskelund
Sundhedsplejerske
Tlf: 21 47 03 19
Mail: sves@odense.dk

Sundhedsplejen har forskellige tilbud til alle børn igennem skoletiden – tilbud, som skal støtte op om barnets trivsel og læring.

En god sundhedstilstand er én af forudsætningerne for, at barnet befinder sig godt i skolen og også får optimalt udbytte af undervisningen. Sundhedsplejens opgave er at medvirke til dette i samarbejde med barn, forældre, lærere og andre fagligheder i kommunen.

Elever, forældre og lærere er velkomne til at henvende sig til sundhedsplejersken med sundhedsmæssige problemstillinger eller -emner, hvis der er et behov udover de gældende tilbud fra Sundhedsplejen.

Sundhedsplejersken kommer jævnligt på skolen, så det er muligt at træffe hende dér. Det er altid muligt at kontakt sundhedsplejersken på tlf. eller mail for en aftale.

Her kan du se de tilbud, som Sundhedsplejen har i løbet af skolealderen. Ud over nedenstående tilbud til alle børn tilbyder Sundhedsplejen også rådgivning og vejledning til skolebørn med særlige behov for dette

Børn- og ungelægerne kan kontaktes ved behov for rådgivning og vejledning. Læs mere om børn- og ungelægerne her.