MENU
Aula_close Layer 1

Skolepsykolog

Billede mangler

Annika Pihl Jespersen
Skolepsykolog
Mail: annpi@odense.dk


PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) er en afdeling af Børn og ungeforvaltningen i Odense kommune. Her er der ansat psykologer, tale/hørelærere og forskellige konsulenter der alle har til opgave at bistå skoler og dagtilbud med råd og vejledning eller udredninger, når der er brug for at justere pædagogikken i forhold til børn med særlige behov. Det betyder, at PPR er den faglige instans børn, forældre og fagfolk kan henvende sig til, når et barn har indlæringsvanskeligheder eller problemer med tilpasning og trivsel i skoler og dagtilbud

Henvendelsen til PPR sker primært via barnets/den unges institution eller skole for at sikre et tæt samarbejde mellem barnets vigtige voksne

Et udpluk af PPRs opgaver:

  • Samarbejder med institutioner og skoler om at skabe et godt børn- og ungeliv.
  • Tilbyder pædagogisk-psykologisk rådgivning og vejledning til pædagoger, lærere og forældre.
  • Tilbyder vejledning til pædagoger og forældre med henblik på at sætte fokus på barnets sproglige udvikling.
  • Afdækker individuelle vanskeligheder hos børn og unge så barnets trivsel i fællesskabet øges.
  • Foretager pædagogisk psykologisk vurdering i forbindelse med overvejelser om specialundervisning.