MENU
Aula_close Layer 1

SFO og SFO2

Vi vægter nærvær, den daglige kontakt og fællesskabet. Vores pædagoger er med i både skoletimerne og SFO-tid og vi kender alle børn og deres familier, hvilket er medvirkende til at skabe et trygt miljø for alle.

Vi er opdelt i to afdelinger SFO:1 for 0 – 2. klasserne og SFO:2 for 3 – 4. klasserne.

Vi inddrager byens mange kulturelle tilbud og grønne oaser i dagligdagen. Vi lærer børnene at færdes i trafikken, først til fods, og senere på cykel, da det er her børnene skal lære at blive selvhjulpne og trygge og kunne færdes frit i deres nærmiljø.

Begge afdelinger i SFO har egne selvstændige lokaler. Vi benytter os af skolens faglokaler om eftermiddagen, eksempelvis: musik, sløjd og idrætshallen.

Dagligdagen består af en vifte af forskellige aktiviteter, nogle voksenstyrede og andre spontant opstående via børnenes frie leg. Det foregår ofte på tværs af årgangene, eller efter behov, eksempelvis for en pigegruppe, hvor vi ønsker at styrke trivsel og sammenholdet.

Vi har en ugentlig maddag, hvor vi inddrager børnene i alle processerne og overvejelserne fra indkøb til indtag.

Vi har overnatning for 2. klasserne og koloni for 3 og 4. klasserne.

Vi er en mangfoldig personalegruppe, som er styrket på tværs af alder og kompetencer. Vi er en gruppe præget af stor faglighed og bruger aktivt humor i vores omgang med hinanden.