MENU
Aula_close Layer 1

Faktuelle oplysninger


Antal elever
Skolen har 370 elever fordelt på 18 klasser. Skolen har 2 spor.
Vores overbygning har 3-spor, da vi modtager elever fra Åløkkeskolen i 7. klasse.

Karakterer, fravær og trivsel
Oplysninger om gennemsnitskarakterer ved folkeskolens afgangsprøve i de bundne fag, overgangsfrekvens til anden uddannelse samt taldata om fravær og trivsel findes i Undervisningsministeriets database: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Institutions/461035.aspx

Ansatte pr. 1. august 2019
Lærere: 32
Pædagoger, assistenter og medhjælpere:  8
Administrativt personale herunder ledelsen: 7
Servicepersonale: 1