MENU
Aula_close Layer 1

Læringsmakker

Pædagogisk udviklingsprojekt tøttet af Undervisningsministeriet og gennemført i foråret 2018. Fundamentet for klassernes trivsel bygges af faglige aktiviteter, som foregår i samspil med klassekammeraterne. Vi har gjort os mange gode erfaringer, så vi fortsætter de kommende skoleår.